KENNIS

Platform voor kennis en idealen

visie ontwikkeling

Met een groep mensen heb je eenzelfde visie over duurzaam wonen en leven. Hoe definieer je die, en hoe zorg je ervoor dat je volgens een uitgestippelde route er naartoe werkt? Het doel formuleren en gezamenlijk naar dat doel toewerken, is mensenwerk. Ik begeleid groepen in visieontwikkeling, route bepalen en concrete stappen.

 

Neem het gasvrij worden van Nederland. In deze grote overgang is bewonersbetrokkenheid belangrijk: persoonlijke gewoonten van mensen zullen veranderen. Ik help dit pad vorm te geven met mijn kennis als architect, vormgeefster, projectleider maar ook vanuit verschillende bestuursfuncties en jarenlange ervaring om voor bewoners te werken om hun verschillende belangen en denkwijze inhoud en vorm te geven.

 

Samen met bewoners  op Klimaatavontuur

Masterclass bewonersparticipatie bij wonen zonder gas

Gemeenten, netbeheerders en woningbouwcorporaties maken de eerste plannen voor gasvrije wijken, maar worstelen met de vraag hoe bewoners bij deze energietransitie te betrekken. In de masterclass 'Samen met bewoners op klimaatavontuur' nemen we je mee in de beleving en dilemma's bij bewoners zodat jij de bewonersparticipatie vorm kunt geven die nodig is.

 

Terwijl de overgang naar gas als een grootschalige topdown operatie uitgerold kon worden, vraagt deze transitie maatwerk op wijk en huisniveau. Veel bewoners weten niet dat dit speelt en zijn gevoelsmatig verbonden met koken op gas en de vertrouwde cv ketel. De overgang vraagt van woningbezitters bovendien om in hun huis te investeren terwijl technische alternatieven voor warmte nog volop in ontwikkeling zijn en het de vraag is of ze die investering ooit terugverdienen. Bovendien is het de vraag hoe een democratisch besluitvormingsproces over deze transitie te organiseren, terwijl er maatwerk nodig is op wijk en huisniveau.

In ons werk met de overgang naar wonen zonder gas hebben wij geleerd dat mensen ondanks alle onzekerheden wel degelijk bereid zijn om mee te werken aan deze transitie. Als je maar begint in hun eigen leven en een relatie met ze opbouwt.

Dit is een samenwerking tussen Ariane Lelieveld en Kirsten Notten. Zij delen een passie voor eigen verhalen van bewoners en om veranderingen concreet te maken.

 

Meer weten? Even bellen?

Ik sta u graag te woord telefonisch, per email of via Social Media.