Complexe vraagstukken vragen extra aandacht om de verschillende belangen en routes in het veranderingsproces van de verduurzaming van woningen en appartementen zo goed mogelijk voortgang te geven. 

 

Procesbewaking, het bijsturen in combinatie met bewonercommunicatie dragen bij aan de scherpte en aandacht voor de betrokkenen. Dit levert uiteindelijk het beste resultaat. Speciale aandacht gaat uit naar het totaal systeem van een gebouw waar bewoners of gebruikers een onderdeel van zijn. 

 

Voor dit onderdeel werk ik samen met Kirsten Notten en Marianne Zuur. Meer hierover is te lezen op de website van het Klimaatavontuur

Procesbegeleiding en coaching

Productcode: 217537123517253